Zásady ochrany osobních údajů

Jaké informace o Vás shromažďujeme?

Poptáním našich služeb umožňujete HEXADESIGN (dále jen jako "Správci") využívat vaše osobní údaje. Správci jako společní správci osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovávají v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správci zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správci, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Jaká vám nařízení dává práva?

Podle Nařízení máte právo:

2024 © David Kalčík | Zpracování osobních údajů

Tvorba webu HexaDesign